ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΤ - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύστημα: Συνοριακός Δρομολογητής
Υπεύθυνος: Αποστόλης Ντόντας
περιγραφή: GigabitEthernet0/1
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi0/1
Μεγ. Ταχ.: 1000.0 Mbits/s

Τα στατιστικά ενημερώθηκαν τελευταία φορά τη(ν)/το Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στις 8:06,
στον οποίο χρόνο 'dteil.teilar.gr' ήταν ενεργή για 110 days, 8:24:45.

Ημερήσιο Γράφημα (κάθε 5 λεπτά : Μέσος Όρος)

day
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.0 Mb/s (81.4%) 59.8 Mb/s (42.7%) 25.6 Mb/s (18.3%)
Εξερχόμενα 25.6 Mb/s (18.3%) 10.4 Mb/s (7.4%) 4092.6 kb/s (2.9%)

Εβδομαδιαίο Γράφημα (κάθε 30 λεπτά : Μέσος Όρος)

week
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.6 Mb/s (81.9%) 54.8 Mb/s (39.2%) 14.0 Mb/s (10.0%)
Εξερχόμενα 64.9 Mb/s (46.4%) 13.6 Mb/s (9.7%) 4724.8 kb/s (3.4%)

Μηνιαίο Γράφημα (κάθε 2 ώρες : Μέσος Όρος)

month
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.8 Mb/s (82.0%) 56.4 Mb/s (40.3%) 21.1 Mb/s (15.1%)
Εξερχόμενα 99.8 Mb/s (71.3%) 14.4 Mb/s (10.3%) 3939.2 kb/s (2.8%)

Ετήσιο Γράφημα (κάθε 1 μέρα : Μέσος Όρος)

year
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 140.0 Mb/s (100.0%) 49.6 Mb/s (35.5%) 58.9 Mb/s (42.1%)
Εξερχόμενα 114.3 Mb/s (81.6%) 11.8 Mb/s (8.4%) 15.7 Mb/s (11.2%)
ΠΡΑΣΙΝΟ ### Εισερχόμενο Φορτίο σε Bits ανά δευτερόλεπτο
ΜΠΛΕ ### Εξερχόμεναgoing Traffic in Bits per Second
ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ### Μέγιστοimal 5 Minute Incoming Traffic
ΜΩΒ ### Maximal 5 Minute Εξερχόμεναgoing Traffic