ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΤ - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύστημα: Συνοριακός Δρομολογητής
Υπεύθυνος: Αποστόλης Ντόντας
περιγραφή: GigabitEthernet0/1
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi0/1
Μεγ. Ταχ.: 1000.0 Mbits/s

Τα στατιστικά ενημερώθηκαν τελευταία φορά τη(ν)/το Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις 7:16,
στον οποίο χρόνο 'dteil.teilar.gr' ήταν ενεργή για 39 days, 18:00:57.

Ημερήσιο Γράφημα (κάθε 5 λεπτά : Μέσος Όρος)

day
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 113.8 Mb/s (81.3%) 49.5 Mb/s (35.4%) 26.4 Mb/s (18.9%)
Εξερχόμενα 44.3 Mb/s (31.6%) 13.9 Mb/s (9.9%) 6570.8 kb/s (4.7%)

Εβδομαδιαίο Γράφημα (κάθε 30 λεπτά : Μέσος Όρος)

week
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.5 Mb/s (81.8%) 54.6 Mb/s (39.0%) 21.6 Mb/s (15.4%)
Εξερχόμενα 105.2 Mb/s (75.1%) 12.8 Mb/s (9.2%) 5348.8 kb/s (3.8%)

Μηνιαίο Γράφημα (κάθε 2 ώρες : Μέσος Όρος)

month
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.9 Mb/s (82.1%) 55.6 Mb/s (39.7%) 38.3 Mb/s (27.4%)
Εξερχόμενα 105.2 Mb/s (75.1%) 12.1 Mb/s (8.7%) 8280.8 kb/s (5.9%)

Ετήσιο Γράφημα (κάθε 1 μέρα : Μέσος Όρος)

year
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 118.1 Mb/s (84.4%) 46.8 Mb/s (33.5%) 53.1 Mb/s (37.9%)
Εξερχόμενα 111.0 Mb/s (79.3%) 10.3 Mb/s (7.4%) 15.1 Mb/s (10.8%)
ΠΡΑΣΙΝΟ ### Εισερχόμεναcoming Traffic in Bits per Second
ΜΠΛΕ ### Εξερχόμενο Φορτίο σε Bits ανά δευτερόλεπτο
ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ### Μέγιστο Εισερχόμενο Φορτίο στα 5 Λεπτά
ΜΩΒ ### Μέγιστοimal 5 Minute Outgoing Traffic