ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΤ - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύστημα: Συνοριακός Δρομολογητής
Υπεύθυνος: Αποστόλης Ντόντας
περιγραφή: GigabitEthernet0/1
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi0/1
Μεγ. Ταχ.: 1000.0 Mbits/s

Τα στατιστικά ενημερώθηκαν τελευταία φορά τη(ν)/το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στις 14:01,
στον οποίο χρόνο 'dteil.teilar.gr' ήταν ενεργή για 134 days, 0:38:38.

Ημερήσιο Γράφημα (κάθε 5 λεπτά : Μέσος Όρος)

day
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.1 Mb/s (81.5%) 53.1 Mb/s (37.9%) 8085.5 kb/s (5.8%)
Εξερχόμενα 65.3 Mb/s (46.7%) 13.5 Mb/s (9.6%) 12.5 Mb/s (8.9%)

Εβδομαδιαίο Γράφημα (κάθε 30 λεπτά : Μέσος Όρος)

week
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.3 Mb/s (81.6%) 57.1 Mb/s (40.8%) 45.2 Mb/s (32.3%)
Εξερχόμενα 110.5 Mb/s (78.9%) 14.3 Mb/s (10.2%) 23.0 Mb/s (16.5%)

Μηνιαίο Γράφημα (κάθε 2 ώρες : Μέσος Όρος)

month
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.6 Mb/s (81.9%) 58.9 Mb/s (42.1%) 73.2 Mb/s (52.3%)
Εξερχόμενα 110.5 Mb/s (78.9%) 13.8 Mb/s (9.9%) 15.8 Mb/s (11.3%)

Ετήσιο Γράφημα (κάθε 1 μέρα : Μέσος Όρος)

year
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 128.5 Mb/s (91.8%) 48.2 Mb/s (34.5%) 58.0 Mb/s (41.4%)
Εξερχόμενα 112.7 Mb/s (80.5%) 11.0 Mb/s (7.8%) 14.0 Mb/s (10.0%)
ΠΡΑΣΙΝΟ ### Εισερχόμεναcoming Traffic in Bits per Second
ΜΠΛΕ ### Εξερχόμεναgoing Traffic in Bits per Second
ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ### Maximal 5 Minute Εισερχόμεναcoming Traffic
ΜΩΒ ### Maximal 5 Minute Εξερχόμεναgoing Traffic