ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΤ - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύστημα: Συνοριακός Δρομολογητής
Υπεύθυνος: Αποστόλης Ντόντας
περιγραφή: GigabitEthernet0/1
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi0/1
Μεγ. Ταχ.: 1000.0 Mbits/s

Τα στατιστικά ενημερώθηκαν τελευταία φορά τη(ν)/το Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στις 19:46,
στον οποίο χρόνο 'dteil.teilar.gr' ήταν ενεργή για 147 days, 10:04:33.

Ημερήσιο Γράφημα (κάθε 5 λεπτά : Μέσος Όρος)

day
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 113.5 Mb/s (81.1%) 55.1 Mb/s (39.4%) 82.6 Mb/s (59.0%)
Εξερχόμενα 46.3 Mb/s (33.1%) 13.4 Mb/s (9.6%) 9400.7 kb/s (6.7%)

Εβδομαδιαίο Γράφημα (κάθε 30 λεπτά : Μέσος Όρος)

week
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 113.5 Mb/s (81.1%) 49.8 Mb/s (35.6%) 60.6 Mb/s (43.3%)
Εξερχόμενα 49.8 Mb/s (35.6%) 11.9 Mb/s (8.5%) 11.7 Mb/s (8.3%)

Μηνιαίο Γράφημα (κάθε 2 ώρες : Μέσος Όρος)

month
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 114.2 Mb/s (81.6%) 37.4 Mb/s (26.7%) 81.1 Mb/s (57.9%)
Εξερχόμενα 87.2 Mb/s (62.3%) 10.1 Mb/s (7.2%) 14.8 Mb/s (10.6%)

Ετήσιο Γράφημα (κάθε 1 μέρα : Μέσος Όρος)

year
Μέγιστο Μέσος Όρος Τρέχον
Εισερχόμενα 116.1 Mb/s (82.9%) 44.1 Mb/s (31.5%) 50.5 Mb/s (36.0%)
Εξερχόμενα 111.0 Mb/s (79.3%) 9789.0 kb/s (7.0%) 11.9 Mb/s (8.5%)
ΠΡΑΣΙΝΟ ### Εισερχόμενο Φορτίο σε Bits ανά δευτερόλεπτο
ΜΠΛΕ ### Εξερχόμενο Φορτίο σε Bits ανά δευτερόλεπτο
ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ### Μέγιστοimal 5 Minute Incoming Traffic
ΜΩΒ ### Maximal 5 Minute Εξερχόμεναgoing Traffic